Neo Japan
photographer : keiichi nitta

hair make: akihiko someya(POSH)
make up : takashi hoshi(image)
direction/styliste: hitoha nasu

another portforio